Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Commonwealth

Commonwealth
- je volné sdružení Velké Británie a jejích bývalých dominií a kolonií, do roku 1931 Commonwealth nesl označení Britské impérium, v letech 1931 – 1947 pak Britské společenství národů, dnes bývají tyto termíny zaměňovány a zejména označení Commonwealth se používá zpětně na celou dobu existence tohoto společenství, jehož formální hlavou je britský panovník, v současnosti tedy Alžběta II.
- 53 samostatných zemí a dále závislá území a teritoria pod správou Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu
Mezinárodní olympijský výbor
- vedoucí orgán současného olympijského hnutí; byl založen 23.6.1894 v Paříži na návrh P. de Coubertina, založen tzv. Olympijskou chartou
- k jeho hlavním úkolům patří: pravidelné pořádání olympijských her a zajištění jejich regulérního a důstojného průběhu a podpora rozvoje amatérského sportu na celém světě
- MOV rozhoduje o uznání národních olympijských výborů a mezinárodních sportovních federací, stanoví program olympijských her, vybírá město, v němž se mají hry konat atd.
- členové MOV jsou vybíráni z osob žijících v zemích, v nichž je ustaven národní olympijský výbor, jsou voleni MOV na návrh předsedy a stávají se doživotně představiteli MOV ve svých zemích
- roku 1980 měl MOV 86 členů; MVO vydává měsíčník Revue Olympique.

Žádné komentáře:

Okomentovat