Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Izmy

5) -Izmy
a) Filozofické názory na skutečnost
Monismus
- je názor, že veškerenstvo vychází z jediné podstaty či substance
- jde o protiklad dualismu a pluralismu
- základem monismu je tvrzení, že pro vysvětlení fungování světa není potřeba mít princip duchovní a hmotný, ale že svět je jednotný (vychází z jedné podstaty)
- druhy monismu:
o materialismus: je filosofický směr, který tvrdí, že jediný princip, který existuje je hmota, to v podstatě znamená, že každá věc je složena z materiálu a každý fenomén (jev) je výsledkem interakce hmoty; neuznává žádný duchovní ani posmrtný život
o idealismus: je filozofický směr, který tvrdí, že jediný princip, který existuje je duchovní; hmota, příroda – fyzický svět jsou až druhotné – odvozeniny/ projevy duchovna
 idealismus objektivní: duchovno je produktem našeho já – vytváříme ho my (může vyústit v solipsismus – názor, že existuji pouze já)
 idealismus subjektivní: duchovno existuje nezávisle na nás
- příklady monismu – některé monistické představy:
o Elejská škola (antické řecko)
o pantheismus

Žádné komentáře:

Okomentovat