Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

NATO

5) NATO
- NATO (North Atlantic Treaty Organisation, Organizace Severoatlantické smlouvy) je mezinárodní vojenská organizace, založená 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy, která zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou situaci v Evropě
- od r. 1966 (po vystoupení Francie z Aliance) sídlí v Bruselu (dříve sídlo v Paříži)
- pád komunismu po roce 1989 vedl k přehodnocení úlohy NATO (fungovala především jako protiváha Varšavské smlouvy), postupně se Aliance začala stále více zaměřovat i do politické a hospodářské sféry a na spolupráci s dalšími
mezinárodními organizacemi: Aliance proto financuje různé programy, týkající se například vědecké spolupráce a životního prostředí, kromě toho se se změnou bezpečnostních podmínek v současné době zaměřuje na to, aby se přizpůsobila hrozbě terorismu (došlo tudíž i ke shodě na tom, že důvodem k zásahu není jen přímý útok na stát Aliance, ale i přímá hrozba tohoto napadení)
Severoatlantické smlouva
- samotná Severoatlantická smlouva je dokument vycházející z Charty OSN, klíčový je článek 5, podle nějž smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům
- za ozbrojený útok se považuje: ozbrojený zásah proti území členského států a proti ostrovům nebo lodím či letadlům kterékoliv smluvní strany v Atlantickém oceánu na sever od obratníku Raka

Žádné komentáře:

Okomentovat