Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1. Počátky čekého písemnictví do 14. Století

Charakteristika:
Koncem 13. Století nastali v Čechách příznivé podmínký pro rozvoj literatury v českém jazyce.
Do literatury proniká nová společenská skupina měšťamstvo
Autoři jsou většinou neznámí
Vznikají univerzity jako zdroj vzdělanosti měšťanů( 1348 Karlova univerzita)

Staroslověnské písemnictví a latinská literatura (9-13 století) :
Roku 863 příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
Přinášejí jazyk- staroslověntštinu, do ní překladají z řečtiny církevní texty
Sestavili písmo hlaholice= cyrilice= základ pro azbuku

Život Konstantinův:
Napsán staroslověnsky v 10. Století
Vypráví o studií a jeho misijní cestě do Ruska

Život Metodějův:
Napsán staroslevěnsky
Sepsán jeho žáky po jeho smrti
Při porovnáni s životem Konstantina je jednoduší a stručnější
Proglas:
Napsán staroslověnsky
Předmluva k evangeliu, kterou napsal Konstantin (9. Století)
Veršovaný text

Po rozpadu Velké Moravy se začína vytvařet Český stát, na který má vlivn předevšim latinská kultura a jazik, nejdéle se udržela staroslověnština v Sázavském klášteře( do 12. Století).

Legendy:
Z části založené na pravdě, z části vymyšlené, o životě a skutcích světců
- Legenda o sv. Václavu – o zavraždění sv. Václava
- Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily
Kronika:
Literální útvar ve kterém autor popisuje historické události v časovém sledu
Písně
- Hospodine, pomiluj ny (konec 10 století) – první česká duchovní píseň, určená lidu,
plnila funkci národní hymny
Svatý Václave, vévodo české země ( ve 12 století)- druhá česká duchovní píseň
Glosy
- meziřádkové překlady v latinských textech

Kosmas(1045-1125):
První kronikář a zakladatel dějepisu
Studoval v Belgii
Po návratu se stal děkanem v chrámu sv. Víta
Diplomat, neobvykle vzdělaný

Kronika česká(kosmas):
Psaná latinsky, do 13. Století pouze náboženské texty.
Líčí české dějiny až od nejstarších dob až po jeho současnost, má 3 časti
Je vlastenecky zaměřená
1.část: Duchovní jazyk- latina (Kunhutina modlidba, Apokryf o Jidášovi)
2.část: Vyšší šlechta- němčina
3.část: Obyčejní lidé- staroslověnština

Dalimilova kronika:
Veršovaná, psaná čeky
Názem po objeviteli
Předlohou byla Kosmova kronika
Popisuje dějiny od příchodu praotce Čecha až po nástup Jana Lucemburského

Žádné komentáře:

Okomentovat