Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Český jazyk literatura - maturitní otázky - obsah

1. Počátky českého písemnictví do 14. Století
2. Zlidovění literatury v době husické
3. Renesance a humanismus
4. Baroko literatura doby podbělohorské
5. Klasicismus
6. Národní obrození- historie, jazykověda divadlo
7. Lidová slovesnost a její význam. Balada v české lit.
8. Romantismus ve světové literatuře
9. Romantismus v čeké literatuře
10. Humor a satira v čeké literatuře
11. Májovci
12. Ruchovci a lumírovci
13. Kritický realismus v české i světové literatuře
14. Poezie na přelomu století- moderní basnické směry v Evropské literatuře i u nás
15. Generace buřičů
16. První světová válka v dílech našich i světových autoru
17. Poezie mezi 1. a 2. Svět. Valkou
18. Próza mezi 1. a 2. Svět. Valkou
19. Vývoj českého divadla od národního obrození do 1.sv.
20. Meziválečné drama
21. Téma 2. Svět. Války a okupace v české a světové lit.
22. Vývoj české poezie od roku 1945 do současnosti
23. Vývoj české prózy od roku 1945 do současnosti
24. Vývoj dramatu od roku 1945 do současnosti
25. Literatura s historickou tématikou

Žádné komentáře:

Okomentovat