Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5A. Světová Literatura 17 .a 18.století - otázky

1) Klasicismus:
.jednota občanských a Lidských ctností
.normy pro uměleckou tvorbu
2) Kritika společenských a Lidských nedostatků v Moliérových komediích
3) Filozofie racionalismu; pokusy osvícenců o reformu společnosti
4) Německý preromantismus .

Harpagon:
...Chyťte zloděje! Chyťte zloděje! Chyťte vraha! Stráž! Panebože na nebi! Je po mně Zabili mě Podřezali mě Ukradli mi moje peníze! Kdo to mohl být? Kam se propadl? Kam se vrtnout, abych ho našel? Kam běžet? Kam neběžet? Není tamhle? Nebo tady? Kdo je to? Stůj! Vrať mi mé peníze, padouchu! ...Ach peníze penízky vy moji zlatí drahouškové! Vzali mi vás! Jste pryč; a pryč je má opora, má útěcha, má radost! Pro mne je všemu konec! Nemám už, co bych na tomto světě pohledávall Bez vás nemohu žít.

1) Proč užil autor krátké věty? Jak působí?
2) Které vlastnosti se autor vysmívá?
3) Určete formu díla a charakterizujte ji

Faust: Kdybych se lenochodem kdy za pecí měl státi,
v tu chvíli, libo-li, mě sraz!
Když obelžeš mě lichotkami
bych sebou sám byl spokojen,
když tvoje rozkoše mě zmámí -
to poslední buď pro mne den!
Toť sázka mál
Mefistofeles: Já přijímám.
Faust: A ještě druhou ruku dám!
Když okamžik mne zvábí k slovu:
Jsi tak krásný, prodli jen -
pak si mě sevři do okovů
ó pak chci rád být utracen!...

1) Uveďte autora a dílo
2) V čem tkví velikost a trvalá aktuálnost faustovského typu?5B. Zvuková stránka jazyka

1) Která jazykovědná disciplina se zabývá zvukovou stránkou jazyka?

2) Uveďte základní složky mluvení

3) Hlavní zásady spisovné výslovnosti -ortoepie
.výslovnost
.frázování
.přizvukování .
.melodie
.tempo, síla

4 ) Na příkladech vysvětlete nejčastější nedostatky ve výslovnosti slov domácích a slov přejatých:
pivo, říkat,. slupka, hřeben, mužský, posad'te se, balkón, ischias, student

Žádné komentáře:

Okomentovat