Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4A. Česká Literatura v období baroka - otázky

1) Politické a sociální změny v době pobělohorské
2) Barokní kultura a její znaky , stavitelské památky v Čechách
3) Lidová a pololidová tvorba v době temna
4) J. A. Komenský -život a dílo

Jistá a pravdivá novina o jednom mládenci mysliveckém,
Který skrz lásku zbrázděnou k své nejmilejší života svého se zbavil: všem mládencům a pannám k vejstraze nově na světlo vydaná.
Jako: Srdečná láska mne nutí etc.
Poslyšte mne, lidé, málo,
což se vskutku v pravdě stalo,
to v moravské vesnici:
bůž Měřína
jest ves jedna
ta Vojtín jméno mající ...

1) Který oblíbený žánr představuje úryvek?
2) Charakterizujte tento žánr

...A tak se Jan Amos Komenský záhy dozvídá o zatýkacím mandátu, který byl vydán na jeho osobu...
...A domov-
Vlast
Ne, ještě ji neopustí.
Ale doma, ve Fulneku, zůstat nemůže. To by byl vskutku nezodpovědný hazard...
...Do jistoty a bezpečí domova pronikla pohroma zkázy a smrti. Tehdy se Komenský rozhodne...
Od té chvíle nastává Komenskému období úniků, těkání; hledání dočasných úkrytů a útěků před
smrtí Nač v té době mysů?
Na sebe nejméně...

1) O které tragické době v životě J. A. Komenského vypráví autor?

...Snadná bude žákovi každá práce, jestliže mu všeho, co kdy dělati má, zřetelný vzor ukážeš, aby odtud začíti kam směřovati kudy vésti má, vždycky jasně viděl...

1) Ve kterém díle J. A. Komenského jsou obsaženy didaktické zásady?
2) Které z jeho myšlenek jsou dodnes aktuální a moderní?4B. Slovní druhy

1) Tvarosloví (morfologie) -čím se zabývá

2) Druhy slov

3) Přechody mezi slovními druhy
a) Kterými dvěma slovními druhy mohou být tvary:
má, jí, hostinský, okolo, Pavlovi, raněný
b ) Kterými slovními druhy může být tvar: zdraví .

Žádné komentáře:

Okomentovat