Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7A. Světový a český romantismus - otázky

1) Základní znaky romantismu
2) Romantismus v hudbě a výtvarném umění
3) Romantismus v jednotlivých národních Literaturách
4) Romantismus v české Literatuře -především dílo Karla Hynka Máchy a Karla Jaromíra Erbena

...Oko Quasimodovo zajiskřilo. Byla to cikánka, kterou se včera v noci pokusili unést šeredný kousek, za nějž, jak nejasně cítil, byl nyní právě trestán... Nepochyboval, že dívka se mu přišla pomstít a zasadit mu ránu, jako všichni ostatní.
Přistoupila beze slova k odsouzenci, který se marně svíjel, aby unikl, odvázala od pasu čutoru a přiložila ji jemně k nebožákovým vyprahlým ústům.
A tu bylo vidět jak z toho doposud suchého a planoucího oka vytryskla veliká slza a pomalu stékala po tom nestvůrném, zoufalstvím tak dlouho zkřiveném obličeji. Byla to snad první slza, kterou nešťastník kdy uronil...
V. Hugo

1) V tomto díle se projevuje romantická protikladnost, vysvětlete její podstatu
2) Charakterizujte hlavní postavu

...Vyšlého slunce rudá zář,
zločinec bledou barví tvář,
a slzy z oka stírá,
jenž smutně v dálku zírá.
Hluboko pod ním krásný dol,
temné jej hory broubí kol,
lesů věnec objímá.
Jasné jezero dřímá
u středu kvetoucího dolu.
Nejblíž se modro k břehu vine,
dále zeleně zakvítá,
vždy zeleněji prosvítá,
až posléz v bledé jasno splyne.
K. H. Mácha

1) Vysvětlete personifikaci a zvukomalbu, uveďte příklady z textu
2) Jak básník zobrazuje přírodu, jak hlavního hrdinu?

Já píši vám -co mohu více?
Co ještě mohu dodat?
Teď vím, že máte právo sice
mne pohrdáním trestat~
leč ještě věřím nešťastnice,
že mne váš milosrdný soud
nemůže přece zavrhnout.
A.S.Puškin

Dopisy jsou součástí umělecké Literatury , které osobnosti se o rozvoj tohoto umění nejvíce zasloužily?


7B. Administrativní styl


1) Co je administrativní styl, jaké jsou jeho znaky?

2) Jazyk tohoto stylu

3) Útvary:
a) dopisy -úřední, osobní, otevřený
b ) životopis + strukturovaný životopis

4) Co by obsahoval úřední dopis adresovaný ředitelství naší školy s vaší žádostí o vystavení duplikátu vysvědčení ze 4.ročníku?

Žádné komentáře:

Okomentovat