Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6A. České národní obrození - otázky

1) Společenské, sociální a hospodářské předpoklady vzniku národního obrození
2) Jednotlivé obrozenecké generace -jejich úkoly, hlavní představitelé
3) Jak hodnotí A. Jirásek tuto dobu? Která díla věnuje tomuto období?

...Nikdo popírati nebude, že jazyk náš český jest nástrojem k vědám a umám způsobilým...

Má jazyk náš, v bohatosti se kterémukoliv nám známému vyrovnávaje, nadto zdroje bohaté, z kterých vždy ještě čerpati a svůj obsah veličiti a síliti může. Nejlepší pramen k obohacování jeho jsou drahé památky literatury staré, nám v bouři časové a v návalu mnohého neštěstí zachované, natoliko z nejstarší epochy, jazyk v jeho pouhoslovanské přesnosti ukazující, ale i z potomních časů, kdež jazyk zponenáhla novou, nynější dobu na sebe přejímal.
J. Jungmann

1) Proč J. Jungmann doporučuje k obohacování slovní zásoby památky staré Literatury
(Zhodnoťte češtinu husitskou a kulturu humanismu)
2) Vysvětlete slova -uma, veličiti, jak nazýváme tato slova?

...Večer před svatým Janem
mluví sestra s Tomanem:
"Kam pojedeš, bratře milý,
v této pozdní na noc chvíli
na koníčku sedlaném,
čistě vyšperkovaném ?"

" Do Podhájí k myslivci
musím ke své děvčici,.
znenadání nemám stání
zas mě čekej o svítání
Dej, sestřičko, dej novou
košiličku kmentovou,
kamizolku růžovou. "
F. L. Čelakovský

1) Charakterizujte Literární formu básně
2) Dokažte, že F .L. Čelakovský vycházel při své tvorbě z Lidových tradic6B. Obohacování slovní zásoby

1) Tvoření slov
Jak jsou tvořena slov:
.milovaný, miláček, milovat
.výmysl úmysl nesmysl
.bohulibý, štěrkopísek, rychlodráha, fotopřístroj
.Čedok, Četka, Semafor .
.SPŠST, OSN, ČR

2) Tvoření sousloví
Na následujících příkladech vysvětlete pojmy multiverbizace a univerbizace:
navštívit -vykonat návštěvu
násilně -násilným způsobem
sanitní vůz -sanitka
pololetní prázdniny -pololetky
průmyslová škola –průmka

3) Přejímání cizích slov - z kterých jazyků přejímá čeština nová slova, uveďte příklady

4) Čím je zvláštní slovo robot?

Žádné komentáře:

Okomentovat