Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13A. Moderní umělecké směry a poezie mezi dvěma světovými válkami - otázky

1) Avantgardní a proletářská poezie v meziválečném období
2) Moderní básnické směry 20. let -dadaismus, surrealismus, poetismus
3) Významné umělecké směry doby v malířství a architektuře
4) Uveďte nejvýznačnější představitele této doby -charakterizujte jejich dílo

Naše životy jsou truchlivé jak pláč .
Jednou k večeru šel z herny mladý hráč
venku sněžilo nad monstrancemi barů,
vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru
avšak noc se chvěla jako prérie
pod údery hvězdné artilerie
které naslouchali u politých stolů,
pijáci nad sklenicemi alkoholů,
polonahé ženy v šatě z pavích per
melancholikové jako v podvečer

Bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk a úzkost z života i smrti
V. Nezval: Edison

1) Charakterizujte metodu, jíž je psán Edison

Balada o snu

V špinavé ulici na předměstí
bydlel mládenec jménem Jan.
Měl dobré srdce, slabé pěsti
a modrou pracovní zástěru.
Městem se brouzdal k večeru
a ve světel barevném kolotoči
mu narůstaly bolavé oči,
jež všechno skutečně viděly
a do srdce krutě křičely:
Tady jsou paláce, -tady podkroví,
tady jsou sytí, -tady hladoví,
jedni jsou otroci, -druzí diktátoři
a všichni jsou choří.
Svět je jak srdce kulatý,
a je-li do půle rozťatý,
-umírá.

1) Kdo je autorem úryvku, uveďte formu13B. Změny slovního významu


1) Význam slova -jednoznačné, mnohoznačné
Na uvedených příkladech objasněte rozdíl mezi jednovýznamovými a vícevýznamovými slovy:
telefonovat, ukazováček, hlava, knihovna, list, modrý, vynález

2) Významové vztahy mezi slovy
a) Utřiďte uvedené dvojice slov podle toho, zda obsahují synonyma nebo antonyma. Pokud jsou
obě slova ve dvojici synonymy, doplňte je jedním. antonymem:
nikdy -vždy, dobře -správně, úzký -široký, krutý -drsný, příjem -výdej
b ) Užijte uvedených homonym ve slovních spojeních tak, abyste ukázali významové rozdíly mezi nimi:
umývat -umívat, snop -snob, sběh -zběh

3) Změny slovního významu

Žádné komentáře:

Okomentovat