Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10A. Vývoj českého divadla a dramatu od počátků do konce 19. století - otázky

1) Funkce a postavení divadla v umění
2) Divadlo v době národního obrození
3) Dramatická tvorba představitelů básnických generací 2. pol. 19. stol.
4) Kritický realismus v dramatu

...Švanda: " Tak, ted" jsem dodudal! Ted' jsem v louži i s- tisíci! -Ach dobře jsi měl.. Kalafuno, když jsi říkal.. abych zůstal doma; ale já měl zabedněnou palici. Doma jsem měl alespoň jednoho, druhého kamaráda -zde jsem padl taškářům do rukou. Tam jsem měl Dorotku -ach, na tu nesmím ani vzpomenout, sice se musím hned oběsit -nebo si alespoň vypohlavkovat. Ta holka má ke mně lásku jako hora -a já! -Ale toho všeho je vinen ten darebák, ten Vocilka! Dostanu-li toho chlapa mezi pěstě -ale to je daremná myšlenka, zde mi chystají už lněný obojek. "

1) Charakterizujte hlavní postavy
2) Upřesněte formu díla, zdůvodněte

Lízalka (Rozkřikne se): Mlčíš, tak se ke mně mluví? Není ti hanba před lidima? Užs odhodila všechen stud a vážnost k rodičům? (S pláčem): Co sem se já na ňu naspravovala, naprala a nadělala, co sem se nanosila, z ruky na ruku překládala, nocí pro ňu nespala, co nélepšího se měla, od huby sem si utrhla a jí sem dala -a to mám včil za to? Na to sme tolik škltil1; aby se pachtila za ledakém lajdákem, které nic nemá než těch pár shnilých došků na střeše? Na to sme ti vychovali, abys nám k starosti zármutek dělala ?

Maryša (Hrdě): Než pro Vávru, radši ste mně krkem měla zakrátit -tak vám to řeknu!

1) Z kterého dramatu je ukázka, přibližte základní konflikt hry
2) Vysvětlete pojem "tragédie"10B. Čeština -národní jazyk, rozvrstvení jazyka

1) Národní jazyk -znak národa

2) Územní rozvrstvení češtiny
a) Porovnejte nářeční rozdíly:
.Dej mouku ze mlejna na vozejk (nář. české)
.Dé móku ze mléna na vozék (hanácké)
.Daj múku ze mlýna no vozík (východomoravské)
b ) Uveďte z vlastní zkušenosti rysy některého nářečí

3) Sociální diferenciace češtiny
.profesní mluva
.slang
.argot
Určete, ke kterým útvarům patří uvedené výrazy:
prachy., sardel, koule (kule), káča, psina, matikář, stavař, šprt, tác, trhák, fárat, litr, mladej

Žádné komentáře:

Okomentovat