Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14A. Česka próza 1. poloviny 20. století - otázky

1) Obraz 1. světové války
2) Ruralismus a katolická próza
3) Společenská próza, próza I. Olbrachta a M. Majerové
4 ) Novátorství v tvorbě V .Vančury

...A Švejk důrazně prohlásil: "Na nádraží se kradlo vždycky a bude se krást dál. Jinak to nejde. ´´
„Já jsem přesvědčen Švejku,“ ujal se slova nadporučík „že to s vámi jednou prachšpatně skončí. Pořád ještě nevím, děláte-li ze sebe vola nebo jste se už volem narodil.“

1) Charakterizujte postavu Švejka
2) Jaký je pohled autora na válku? Srovnejte 5 jinými díly české Literatury

...Zatímco doma otec" navěky zneuctěni si nožem nařízl chlopni u kabátu a trhl a matka" která z hanby a studu před lidmi po celý život již nevyjde z ohrady domu a dvora" si u krku roztrhla roucho a oba bosi usedli na zem~ aby plačíce nad smrtí nejmladší dcery se modlili motlitbu za zesnulé" utkvívala Hanele pohledem na proudu sněhových mraků a její překrásné oči do sebe sály jejich smutek.
A tento smutek" daleká zasněnost a krůpěj tvrdosti do nich skanulá zůstanou v jejích očích navždy. V jejích krásných očích" které snad jednou zdědí také děti Hany Karadžičové.

1) Charakterizujte prostředí, ve kterém se povídka odehrává
2) Všimněte si jazykových zvláštností ve vyjadřování autora

...Městečko Benešov opírá se západním koncem o řeku" je malé" opelichané a starobylé. Veselí kluci řvou zde na nárožích" a baby" žmoulající atroůckou čelistí jakýsi den dávno minuli vlekou se čtyřmi ulicemi, jež se protínají na náměstí ...
...Město se podobá chlévu" v němž se chovají svině" některý kus střečkuje a jiný se válí ve svém prasečinci, chvále vládu a svatá náboženství. Zdá se" že celé stádo má smyčku na noze a že je uvázáno ke kůlu, na němž slouha, bolestně smrkaje" vyřezal sprostým písmem jméno Benešov.

1) Jak působí vykreslený obraz Benešova, kde žije protagonista Jan Marhoul?
2) Kniha je psána baladou v próze -uveďte její typické znaky. U kterých autorů se s touto formou díla setkáváme?14B. Stylistika, funkční styly

1) Slohová vytříbenost -sloh (styl) -stylistika

2) Styl individuální -charakterizujte styl V. Vančury -najděte v ukázce typické knižní výrazy,
obrazné vyjadřování, personifikace, výrazné kontrasty

3) Slohotvorní činitelé obecné platnosti:
.vyjadřování spisovné a hovorové
.projevy mluvené a písemné .

4) Funkční styly:
.Porovnejte následující ukázky z hlediska stylů:

Veslaři na Labi
Společná příprava našich nejlepších veslařů se koná v těchto dnech v Roudnici na Labem.
I když je počasí značně nepříznivé, trénují veslaři denně na trati dlouhé třicet kilometrů. ..

Nikola Šuhaj se vrátil
Utekl z války. Domů. Do svých hor. Neboť ony jsou jediné, které stojí za to,. aby se po nich
stýskalo. Koločava! Koločova! Jak sladké jméno a jak chutná na jazyku!

5) Slohové postupy a slohové útvary

Žádné komentáře:

Okomentovat