Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9A. Vývoj českého realismu 19.století - otázky

1) Znaky realismu v Literatuře (výtvarném umění, hudbě)
2) Počátky realistické prózy v l.polovině 19.století
3) Kritický obraz českého venkova v díle K. V .Raise; regionalisté
4) Venkovská a městská realistická próza -srovnání

...Bylo to stavení nevelké ale hezoučké. Okolo oken, obrácených k východu, táhla se vinná réva, před okny pak byla malá zahrádka, plná růží, ůal, rezedky i salátu, petrželky i jiné drobné zeleniny. Na severovýchodní straně byl ovocný sad a za ním táhla se louka až ke mlýnu. Velká stará hruška stála při samém stavení kladouc se všemi svými ratolestmi na šindelem pokrytou střechu, pod níž hnízdilo mnoho vlašťovic. Uprostřed dvorku stála lípa, pod ní lavička...
B. Němcová: Babička

1) Jakou metodou je psána kniha, dokažte
2) Jakým způsobem charakterizuje B. Němcová prostředí Starého bělidla?
3) Charakterizujete hlavní postavu

..."l píše mi Josef; abych tím slavným vlakem přijela do Prahy:.. "
"Ale toť víte, že jen tak přijet nemůžu, aspoň tu bábovku, abych jim upekla" , měkce odpověděla vejměnice.
,,Kdybyste si ji radši upekla sama, potřebujete do Prahy vozit bábovky. Chtějí-li vás mít,. budou vás rádi vidět i bez bábovky!"
Stařenka neodpověděla a práce jí šla tuze těžce, dů,ku ani skoro neviděla. Bylo jí tolik líto, že je všude zklamána.
K. V;Rais: Do Prahy na pouť

1) Pohovořte o základním tématu této povídky, jak tento problém ve své tvorbě řeší další spisovatelé 19.století
2) Charakteristika tvorby K. V .Raise9B. Racionální studium textu

1. a) Knihovny jako tradiční střediska informací.
b) Jak byste zjistili, zda ve veřejné knihovně mají nějakou odbornou knihu o životě a díle
B. Němcové
c) Víte, které časopisy vycházejí v oboru, o něž se zvlášť zajímáte?

2. a) Metoda trojího čtení .
b ) Záznamy z textů
-výpisek
-osnova
-výtah

Žádné komentáře:

Okomentovat