Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

8A. Realismus a naturalismus ve světové Literatuře - otázky

1) Vymezte základní znaky realismu, včetně charakteristiky doby
2) Přehled nejvýznamnějších světových autorů, 2. poloviny 19. století a rozbor díla podle četby
3) Realismus v umění
4) Charakterizujte naturalismus a uveďte hlavní představitele

..."Ach, kdybych byl bohat, kdybych si ponechal své jmění, kdybych jim je nebyl dal, pak by tady byly, olizovaly by mi tváře svými polibky! Bydlel bych v paláci, měl bych krásné pokoje, služebnictvo, teplo. A ony by se rozplývaly v slzách i se svými manžely a se svými dětmi. To vše bych měl. Ach mé peníze, kde jsou? Kdybych měl po sobě zanechat poklady, balily by mě do obkladů, ošetřovaly by mě. Slyšel bych je, viděl bych je. "
H. de Balzac

1) V čem je podstata tragédie hlavní postavy?

..."Dne 12. května 1827. Za předsednictví Jeho Blahorodí Josefa Smiggerse byla jednomyslně přijata tato usnesení.. Sdružení vyslechlo s pocity nezkaleného potěšení a bezvýhradného souhlasu pojednání, přednesené Jeho Blahorodím Samuelem Pickwickem pod názvem Úvahy o zdroji Hampsteadských rybníčků a několik poznámek k theorii mřenek... "

1) Ze kterého díla je ukázka?
2) Co je parodie; doložte na textu8B. Tvarosloví -mluvnické kategorie sloves

a) Vysvětlete posuny v kategorii osoby a čísla
.Buďte tak laskav...
.My, Karel IV;, král český..
.Jak se dnes cítíme?

b ) Které věty vyjadřují
.žádost
.nejistotu
.výtku :
.Podle hlasu to bude Karel.
.Ty budeš ležet, a já se budu dřít.
.Budu prosit jídelní lístek.

c) Posuďte míru rozkazu, přání, žádosti, zákazu apod. u následujících slovesných způsobů:
.Podej mi ruku. Podal bys mi ruku?
.Omluvte mě na chvilku. Teď mě na chvilku omluvíte. Omluvili byste mě na chvilku?

d) Následující věty porovnejte a objasněte použití pasíva
.Naše řeky znečišťují průmyslové závody. x Naše řeky jsou znečišťovány průmyslovými závody.

e) Objasněte kategorii vidu a vytvořte zákazy k následujícím příkazům:
.Zavři dveře.
.Pusť vodu.

Žádné komentáře:

Okomentovat