Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

19A. Vývoj české Literatury v letech 1945 –1970 - otázky

1) vývoj společnosti a kultury po 2. světové válce až do roku 1970
2) Žánrová diferenciace Literatury podle vlastní četby

...Hned na začátku okupace vzali mýmu tatínkovi buštěhradský rybník. "Copak může žid chovat kapry?" domlouval mu starosta. Buštěhradský dolní rybník se stal už dřív tatínkovou láskou, byl do něho zamilován jako do slečny ( slečny měl jen tak mimochodem, taky občas rád). Přitom tenhle rybník nevyhlížel báječně jako jihočeský rybník, kde stoupá pára, třepotá se rákosí a křičí rackové, ale šlo o slušnější rybník uprostřed města, z jedný strany pivovar, z druhé topoly, a jinak domky a chalupy. Ale tatínek se vozil po tomhle rybníce už jako kluk na neckách, plul po něm na neckách i jeho tatínek, dědeček i pradědeček, a tak ho k rybníku vázalo jakési pouto předků ( mezi námi taky to, že v tomhle rybníku rostli rychle chutní kapři, nesmrděli bahnem a on si na nich přivydělal k svému platu cesťáka s ledničkami a vysavači u té slavné firmy Elektrolux).

1) Objasněte, v čem spočívá přitažlivost, umělecká zvláštnost a smysl básnického světa autora
2) Příroda je v jeho prózách zárukou vyšší spravedlnosti, někdy tvoří kontrast k tíživosti a nespravedlnosti Lidského osudu, doložte

..."Seděli jsme v Port Arthuru a Benno řekl: " Tak revoluce se odkládá na neurčito. " "Jo, " řekl jsem a strčil si plátek do úst. "Z technickejch důvodů, ne?" Bambusový plátek chutnal jako vždy příjemně. Hrál jsem na tenora taky z toho důvodu, že se tak příjemně cucal... Benno sundal klobouk a pověsil ho na věšák nad Helenu. Kufřík 5 trumpetou položil na stůl a vytáhl trumpetu. "Áno, z technickejch důvodů, " řekl. "Nemaj dost zbraní a odvahy a je tady eště moc Němců. "

1) Zhodnoťte, jakým způsobem popisuje autor události 2. světové války
2) Jak byla kniha v době vydání přijata?
3)Pohovořte o dalších dílech autora19B. Syntax -souvětí podřadné

1) Souvětí podřadné -determinace -hypotaxe

2) Druhy vět vedlejších -spojky podřadicí, vztažné výrazy

3)
a) Následující vedlejší věty určete a nahraďte je větným členem věty hlavní:

Luboš nezakrýval že je nespokojený.
Nikdo nepochyboval že je statečný a odvážný.
Moravský kraj který leží na sever od Brna, vás upoutá svou krásou.
Zjišťoval také činnosti které jsou uchazečům nejmilejší.

b) Změřte větu doplňkovou ve větu předmětovou:

Pozoroval autobus, jak v zatáčce zmírnil rychlost.
Představoval jsem si maminku, jak na mne čeká.

c) Následující větné členy určete a nahraďte je příslušnou větou vedlejší:

Věra pevně věřila ve své brzké uzdravení.
Syn trpělivě čekal na otcův návrat.
Byl přesvědčen o jeho uzdravení.
Hudební pořady vysílané odpoledne jsou velmi oblíbené.

Žádné komentáře:

Okomentovat