Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3A. Renesance a humanismus v evropské a české Literatuře - otázky

1) Charakterizujte období renesance jako období nástupu nového cítění
2) Renesance v české architektuře
3) Renesance v evropských Literaturách, humanismus v Čechách

...,,Pozor, pozor, Milosti, řekl na to Sancho Panza, "támhleto před námi nejsou obři, ale větrné mlýny, a to, co vypadá jako paže, to jsou křídla, která roztáčí vítr, a ta pohybují mlýnským kamenem. "
,,Hned je na tobě vidět“, řekl don Quijote, "že nemáš o rytírských dobrodružstvích ani ponětí. Obři to jsou! A bojíš-li se odstup stranou a modli se, zatímco já podstoupím ten litý a nerovný boj. "
Po těch slovech bodl ostruhami svého koně Rosinantu, nedbaje Sancha, který na něho křičel že se vrhá na větrné mlýny, a ne na obry. A tak se Vžil do toho, že jsou to obři, že už ani Sancha neslyšel a
třebas již byl docela blízko, nepoznal také; co jsou vlastně zač Hnal se na ně a křičel z plna hrdla:
"Neprchejte, zbabělí a mrzcí tvorové; útočí na vás jediný rytíř!"

1) Z kterého díla je ukázka, uveďte autora

...Kdož učením a uměním pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti avšak krejčovského řemesla by neuměl jemu se učiti nechtěl ale je haněl a potupoval. Mnoho-li by takový mudrák provedl kdo tomu nerozumí? A ten, kdož by tomu nekrejčímu dal šaty dělati pohrdna jinými krajčími dobrými a umělými jak na tom mnoho získal?
J. Blahoslav

1) Jaký názor na vzdělání a umění měli příslušníci jednoty bratrské v době jejího založení?
2) Jakého argumentu autor užil, aby obhájil nutnost vzdělání?3B. Charakteristika

1) Podstata charakteristiky

2) Jazyk charakteristiky

3) Charakteristika v různých funkčních stylech

4) Charakteristika přímá a nepřímá

5) Charakterizujte obě postavy z první ukázky

6) Objasněte význam těchto rčení:
a) Není ryba ani rak
b ) Po lžičce dává a po lopatě bere
c) Stéblo nikomu přes cestu nepřeloží

Žádné komentáře:

Okomentovat