Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

17A. Obraz 2. světové války v Literatuře - otázky

1) Charakterizujte situaci ve společnosti i v kultuře v období 2. světové války
2) Boj proti fašismu v díle K. Čapka
3) Specifičnost Literatury za války
4) Obraz válečných událostí v próze po roce 1945
5) Současná protiválečná Literatura

...Hallo, vy lidé. Zachovejte klid. Nemáme vůči vám nepřátelských úmyslů. Potřebujeme jenom víc vody, VIC břehů, víc mělčin pro svůj život. Je nás příliš mnoho. Už pro nás není dost místa na vašich březích. Proto musíme odbourat vaše pevniny...

Vy jste nás chtěli. Vy jste nás rozšířili po celém světě. Nyní nás máte. Chceme s vámi vyjít po dobrém. Budete nám dodávat ocel a naše vrtačky a krumpáče. Budete nám dodávat třaskaviny. Bez vás bychom nemohli odklidit staré pevniny. Hallo, vy lidé, Chief Salmander vám jménem všech Mloků světa nabízí spolupráci. Budete s námi pracovat na odbourání vašeho světa. Děkujeme vám.

1) Co přimělo autora k napsání díla?
2) Koho míní "Mloky"? Jaké vlastnosti jim přisuzuje?
3) Jaké poučení, varování vyplývá z románu?

..."Žáci" vykoktal po druhé, škrtě se vlímečku, ,, profesorský sbor mne pověřil... abych... ehm... včerejší... smutnou událost... uvedl... na pravou míru... z hlediska... vyššího principu mravního... "

V tu vteřinu se k němu zvedlo dvacet párů očí. Jako by ta stará, častým užíváním znevážená fráze najednou nabyla nové, strašné chuti a tvaru. Jako by byla nepřátelstvím, které pokládá mezi ně a sebe. Anebo... S největším úsilím popadl dech. A potom naráz s chvatem tonoucího,jenž se bojí, že bude zahlcen a nedořekne, vykřikl na žáky: ,, Z hlediska vyššího principu mravního... vám mohu říci jenom jedno: vražda na tyranu není zločinem!"

1) Která událost je v povídce zachycena?
2)Vysvětlete název povídky, charakterizujte hlavní postavu17B. Syntax, věta jednoduchá, větné členy

1) Čím se zabývá syntax (skladba)?

2) Věta jednoduchá:
.holá
.rozvitá

3) Větné členy

4) Doplňte interpunkci a vysvětlete rozdíl mezi významy. každého příkladu:
V letošním roce vyjde nové ilustrované vydání této knihy.

5) Věta jednočlenná a dvojčlenná:
Rozlište: Sněží x Padá sníh
Nekouřit! x Nekuřte!
Z komína se kouří. x Z komína stoupá kouř.

6) K prvnímu textu najděte věty jednočlenné a dvojčlenné; vyjádřete obsah některých vět jednočlenných větami dvojčlennými a obráceně

Žádné komentáře:

Okomentovat