Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16A. Podněty ze světové Literatury v 1. pol. 20. stol. - otázky

1) Charakteristika období
2) 1. světová válka a změny, které vyvolává v Lidském myšlení
3) Nejvýznamnější národní Literatury -představitelé

...,, Tato kniha nechce být ani obžalobou, ani vyznáním. Chce se pokusit vydat svědectví o generaci,která byla válkou rozbita, i když unikla jejím granátům. ´´

1 ) Z kterého díla je citát?
2) Vysvětlete tento názor

...Když přišli do lesa, drželi se za ruku. První jarní dny jsou mladé víno, jež stoupá v hlavě. Mladé slunce opájí čistou šťávou ze své révy. Lesy" ještě holé" jsou zaplaveny světlem a modré oko nebes proniká mezi bezlistými větvemi a okouzluje a uspává rozum...
Téměř ani mluvit se neodvažovali. Jazyk se vzpíral dokončit začatou větu. Nohy byly malátné a kráčely jenom s nechutí. Potáceli se pod sluncem a tichem lesů. Země je lákala! Položit se na cestu, Nechat se unášet na obvodě velikého kola květů...
Vylezli na svah u cesty" vešli hlouběji do mlází a lehli si vedle sebe na suché listí, z něhož se prodíraly fialky. První ptačí písně a vzdálené dunění děla se mísily do hlasů vesnických zvonů, ohlašujících zítřejší svátek. Zářivý vzduch se chvěl nadějí, vírou, láskou, smrtí. Třebaže byli tak sami, mluvili tiše. Srdce měli stísněná. Štěstím? Nebo vnitřní trýzní? To by nedovedli říci. Byli pohřízeni v snění. Lucie, nehybně ležíc s pažemi podél těla, s očima otevřenýma, zadumanýma a upřenýma k obloze, cítila, jak se v ní probouzí ztajené utrpení, jež se již od rána snažila zaplašit" aby jí nezkalilo tento radostný den. Petr si položil hlavu na Luciin klín, do dolíku její sukně" jako dítě" když spí s tváří přitulenou k teplu matčina lůna! A Lucie mlčky hladila oběma rukama uši, oči, nos, rty milovaného hocha.

1) Síla novely Petr a Lucie je založena na kontrastu, pokuste se určit, co je postaveno do protikladu k válce

2)Obdobný námět zpracoval jeden český spisovatel. Víte, ve které to bylo knize?16B. Jazykověda a její disciplíny, vývoj bohemistiky

1) Úkoly jazykovědy

2) Gramatika, její hlavní části

3) Základní jazykovědné disciplíny

4 ) Z které příručky pochází uvedený citát:
"Slovo kreveta pochází z francouzštiny (crevete) a vzdáleně souvisí s německým Krebs (rak)."
a) ortografické .
b) etymologické
c) syntaktické
d) dialektologické
e) morfologické

5) Dů1ežité etapy ve vývoji naší jazykovědy , připomeňte její významné osobnosti zvláště 20.stol.

Žádné komentáře:

Okomentovat