Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20A. Vývoj české Literatury od roku 1970 až po současnost - otázky

1) Charakterizujte společenské poměry na přelomu 60. a 70. let
2) Tři proudy české Literatury -vysvětlete a uveďte jejich významné představitele
3) Současná Literatura po roce 1989

Postřižíny
...A Francín se zadíval na chodník a síliče svalů mu zvadly v prstech a Francín si hned lehl na otoman jako podťatý a řekl:
"Pepín. " .
" Tak konečně uvidím tvého bratra, konečně uslyším1 svého švagral švagříčka!"
A opřela jsem se o futra oken a tam na chodníku stál člověk, na hlavě oválný klobouček,
kárované rajtky zastrčené do zelených tyrolských punčochl krčíl nos a na zádech měl vojenský ruksak.
"Strýcu Jožíne,´´ volala jsem na prahu, "pojd'te dál. "
"A kterápak vy jste?" řekl strýc Pepín.
"No já su vaše švagrová, vítajte pěkně!"
"Sakra, to mám štěstí, že mám tak čupr švagrovou, ale kde je Francín ?" ptal se strýc a dral se
do kuchyně a do pokoje...

1) Kdo je autorem úryvku? Charakterizujte hlavní postavy
2) Jaký symbolický význam má název díla?
3) Pohovořte o dalších dílech autora

..."Danny, poď nám pomoct!" pravil zoufale dr. Mlejnek.
"Nemůžu. Musím k Růžíčkovi. Něco mí chce. "
Rotný vzal za kliku a otevřel dveře politíckého odděleni. Vstoupíl dovnítř, cvakl patami a pronesl předepsanou zaklínací formuli:
"Soudruhu nadporučíku, rotný Smířický přišel na váš rozkaz!"
Vevnitř seděli oba političtí, zabrání v prácí. Malý Hospoda ťukal dvěma prsty do stroje a rotný mu přes rameno přečetl nadpis díla..,
J. Škvorecký: Tankový prapor

1) Charakterizujte postavu D. Smiřického
2) Ve kterých dalších dílech tato postava vystupuje?

..."Člověče, vy si snad ze mě děláte srandu!" řekl redaktor. "Život ve lži stát bez práva... Tak
dohodli jsme se na něčem, nebo nedohodli?"
" Vždyť je to pravda '~ řekl vzdorně Kvido. "Jakej to bude mít smysl -když to nebude pravda ?"
"Smysl?" řekl redaktor. " Vy jste vážně ještě dítě! Odkdy se, prosím vás, můžeme v Čechách
ptát jestli má naše literatura smysl?l Takovej luxus si tahle země nikdy nemohla dovolit. Tady se vždycky akorát ptáme, jestli vůbec existuje. Jestli je! Copak to nechápete?"
"Ne' řekl Kvido. "Nechápu. "
M. Viewegh: Báječná léta pod psa

1) Kterou dobu zachytil autor v této knize?
2) Jaký typ prózy představuje autor?
3) Co víte o jeho dalších dílech (případně filmech)?20B. Syntax -odchylka od větné stavby, polovětné konstrukce

1) Nezačleňování některých výraz~ do mluvnické stavby větné
.oslovení
.citoslovce
.samostatný větný člen
.vsuvka

Jednotlivé typy charakterizuje na uvedených příkladech:
Hudba, ta dovede uchvátit.
Za hodinu se možná vrátím.
Ouvej, to bolí.
Milý příteli, děkuji Ti za dopis.

2) Odchylky od pravidelné větné stavby
.elipsa (výpustka)
.apoziopeze (nedokončená výpověď)
.atrakce (skladební spodoba)
.anakolut (vyšinutí z větné vazby)
.zeugma (zanedbání dvojí vazby)
.kontaminace (směšování vazeb)
Vysvětlete odchylky na následujících příkladech a uveďte, ve kterých případech jde o syntaktickou chybu:
.Ať už jsi pryč, nebo tě ...
.Vlak odjíždí v deset patnáct.
.Vezmi kde vezmi.
.Mimo Evy tam nikdo nebyl
.Udržujte pořádek uvnitř i před domem.
.Kdo se přihlásí na zápis, je třeba, aby zaplatil zálohu.

3) Polovětné konstrukce
Charakterizujte typy polovětných konstrukcí:
Jan Hus, učený mistr pražské univerzity a kazatel, se stal mluvčím lidu.
Kozlík, shromáždiv tlupu, rozkázal, aby se měli k odchodu.
Nabýt vás, rozhodně bych toho nedosáhl.
Loď; zcela naplněna zbožím, vyplula z přístavu.

Žádné komentáře:

Okomentovat