Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Betonový recyklát

Plnivo do betonů. Na základě dosud provedených výzkumných prací a dosažených laboratorních a poloprovozních výsledků je možno konstatovat :
obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi a pro zachování její potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody (projeví se na pevnostech betonu).
pevnosti betonu v tlaku jsou poněkud ovlivňovány oproti použití přírodního kameniva
snižuje se objemová hmotnost zatvrdlého betonu
pevnost v tlaku se snižuje o 10-15 %
modul pružnosti je nižší o 15-20 %
zvyšuje se součinitel dotvarování až o 50 %
zvyšuje se smršťování a to o 20-40 %
Použití betonového recyklátu je dnes zakotveno i v některých normách a je poměrně rozšířené jako např. v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, ochranných vrstev silničních komunikací a pražcového podloží (jako mechanicky zpevněná zemina) a hlavně jako náhrady přírodního kameniva do konstrukčních betonů nižších tříd za předcházejících předpokladů
Využití betonového recyklátu do živičných směsí pro výstavbu a opravy živičných vozovek za předpokladu dodržení receptur a pracovních postupů předepsaných příslušnými normami, jako např. ČSN 73 6121 - "Hutněné asfaltové vrstvy".

Žádné komentáře:

Okomentovat