Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Seznam těžebních odpadů, které se považují za inertní:

a) písky vzniklé plavením
b) štěrkopísky vzniklé plavením
c) výklizové hmoty vzniklé těžbou granitů, granodioritů, ruly, dioritů,vápenců, dolomitů, travertinu, čediče a znělce, které neprošly chemickou úpravou,
d) nevyužitelné frakce vzniklé těžbou nebo mechanickou úpravou granitů, granodioritů, dioritů, vápenců, dolomitů, travertinu, čediče a znělce, které neprošly  chemickou úpravou,
e) droby.
Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení  náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem stanoví
a) způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního odpadu, který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických podmínek, na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou v průběhu těžby přemisťovány,
b) limity pro zařazování úložných míst do kategorií,
c) kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu,
d) náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem.

Ohnivzdorný materiál
Charakteristika odpadu
Použité, popřípadě zmetkovité nepoužité cihly, tvárnice, desky a jejich úlomky ze šamotu, korundu, silikátů a karbidů, výrobky s oxidem zirkoničitým a další bázický materiál, vznikající při vyzdívkách pecí v hutnictví, v průmyslu stavebních hmot, ve sklářství, v keramické a chemické výrobě.

Možnosti využití:
Ohnivzdorný, opotřebovaný materiál s vysokým stupněm čistoty se používá při výrobě ohnivzdorných výrobků.

Recyklační technologie:
Roztřídění na místě vzniku, zachycení a odstranění nečistot, doprava ke zpracovatelům. Na meziskládkách je třeba chránit před vlhkem.

Žádné komentáře:

Okomentovat