Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Významným zlomem v s i l n i č n í m s t a v i t e l s t v í

Významným zlomem v   s i l n i č n í m    s t a v i t e l s t v í,  pokud jde o využití odpadů jako druhotných surovin je kompletní recyklace starého krytu asfaltobetonových a cementobetonových vozovek  při jejich rekonstrukcích. Jedná se o obnovu vytvoření nového krytu vozovek využitím starého materiálu, asfaltu či betonu odebraného z poškozených krytů silnic. Řeší se tím:
- úspora materiálu,
- nižší náklady na dopravu,
- úspora energie,
- zneškodňování vzniklého odpadu,
- ochrana životního prostředí.

     Při znovu využití asfaltu je pozornost zaměřena na získání dvou skupin – minerálních látek ( štěrku, písku a plnidel)  a pojiva ( dehtu). Jednou ze základních vlastností asfaltu je, že je velmi vhodný pro regeneraci a technologie jeho úpravy a znovuvyužití je dostupná a nepříliš náročná na technické zařízení a obsluhu. Asfaltový materiál, aby se dal znovu využít, musí být ve formě granulátu s předem stanovenou velikostí zrna. Jako výchozí odpadní materiál přitom slouží asfaltový výlom, který se vyskytuje při drcení hrud asfaltu a musí být upravován a stavební asfalt, který odpadá z oprav živičných povrchů vozovek  chodníků, odfrézovaný za studena nebo za tepla. Asfaltový výlom se vyskytuje v několika formách, je to například výlom čistých směsí válcovaného asfaltu v krycích, spojovacích a nosných vrstvách, nebo jako výlom litých krycích vrstev s válcovanou asfaltovou směsí ze spojování nosných vrstev, krycí vrstvy bez spojovacích a nosných vrstev.
Pro recykláty obsahující více než 50% asfaltového granulátu se sleduje :
- získání, dodávka
- zpracování a skladování
- granulometrická křivka
- mrazuvzdornost
- obsah asfaltu

Žádné komentáře:

Okomentovat