Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dopad recyklačních technologií na životní prostředí

Nejmenší negativní dopady na životní prostředí má recyklační proces, který se podaří uzavřít na staveništi, protože použití malého mechanizmu výrazně nezvýší zatížení okolí a výrazně přitom omezí nutnou dopravu recyklovaných stavebních hmot. Pokud není tato ideální situace možná,  bude nutné volit recyklační technologii s nejvyšší kvalitou a nejmenším dopravním zatížením.
  Vlastní recyklační technologické linky obvykle zatěžují životní prostředí poměrně značným hlukem ( drtírny ),  prašností a velkým objemem. Důležitým faktorem zátěže životního prostředí může být i původ odpadu. Ve směsné stavební suti může být výskyt nebezpečného odpadu, např. kontaminované vnitřní vyzdívky komínových těles a odpad pak může být zařazen jako nebezpečný.

Ministerstvo životního prostředí připravuje několik metodických pokynů pro nakládání s různými stavebními a demoličními odpady:
             - 1: Betonový recyklát
             - 2: Asfaltový recyklát pro pozemní komunikace
             - 3: Recyklát z materiálu podkladních vrstev vozovky
             - 4: Recyklát z kameniva kolejového lože
             - 5: Recyklát z hornin
             - 6: Recyklát ze zdiva a/nebo betonových částí staveb

Žádné komentáře:

Okomentovat