Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kaly karbidu vápníku

Charakteristika odpadu
Tyto kaly vznikají při výrobě acetylénu. Jejich hlavní složkou je oxid vápenatý ( 60 – 70 %), oxid křemičitý a voda. Při skladování vzniká silný nepříjemný zápach. Mají žíravý účinek

Možnosti využití:
Ve světe se nejčastěji používají jako vápno pro stavebnictví a pro hnojení.

Recyklační technologie:
Při aplikaci jako stavební hmota nevyžadují kaly karbidu vápníku žádné úpravy. Tyto kaly již ve stádiu vzniku vykazují vlastnosti jako stavební pojivo. Po úpravě se mohou použít v zemědělství.

 Nerostný materiál
 Charakteristika odpadu
 Odpady, které se vyskytují při těžbě např. v kamenolomech jako kamenná drť a zbytky po prosévání, obsahují zvětralé    horniny, hlinité jílovité součásti a drť z rozpustných hornin.

 Možnosti využití:
 Odpady jsou zpravidla zpracovány na štěrk a používány k zasypání jam a výkopů, nebo  pro terénní úpravy obecně.

 Recyklační technologie:
 Odpady se třídí na štěrk a plniva, popř. podkladový materiál a dopravují se na místo   upotřebení.

Žádné komentáře:

Okomentovat