Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Současné zkušenosti získané jak laboratorními, tak provozními zkouškami prokázaly, že

- staré betonové silniční panely vykazují i po mnoha letech vysoké pevnosti
- starý recyklovaný beton se velmi dobře váže s novým cementovým kamenem
- nově vzniklé lomové plochy recyklovaného betonu jsou drsné a velmi  dobře se vážou
- staré složky přírodního kameniva, tam, kde se při drcení oddělily od cementového kamene, již nemají povrchovou plochu hladkou, nýbrž zdrsněnou a proto dochází k jejich lepší vazbě s novým cementovým kamenem
- přítomnost drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi ( pro zachování)
- konzistenci betonové směsi je nutné zvyšovat dávky záměsové vody, což se projevuje na pevnostech betonu
- pevnostibetonu v tlaku nejsou prakticky ovlivňovány náhradou hrubého kameniva drceným betonem
- pevnosti betonu jsou silně ovlivňovány náhradou drobného kameniva drceným betonem ( vhodná náhrada činí cca 50 % drceného betonu frakce 0/4 mm)
- objemová hmotnost zatvrdlého betonu s drceným je nižší
- pevnosti v tlaku mohou být celkově nižší o 10 – 15 %
- modul pružnosti může být nižší o 15 – 20 %
- součinitel dotvarování vyšší až o 50 %
- vyšší smršťování o 20 – 40 %.
Závěrem k této problematice je možné konstatovat, že ze starých betonových silnic je možné získat, a je získáváno, kvalitní recyklované kamenivo. Hrubé kamenivo získané ze starých silničních desek je možné použít nejen pro podkladní beton, ale i pro vrchní konstrukce vozovek. Předpokladem ovšem je pečlivá technologická kázeň při zisku starého betonu a jeho recyklaci, tj. pečlivá příprava, drcení, třídění a oddělené uskladňování jednotlivých frakcí.

Žádné komentáře:

Okomentovat