Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Použití odpadů pro různé obory stavitelství znamená:

 -  výrazné snížení zatížení životního prostředí  vyloučením záborů ploch   v příslušném   regionu velkoobjemovými odpady, zejména popílkem, struskou, flotačními hlušinami a slévárenskými písky.
  - šetření klasických pojiv pro hydratační proces, tj. šetření                                   portlandských a  jiných cementů a tím i šetření lokalit při těžbě kvalitních surovin nutných k jejich výrobě.
  -    šetření výrobní energií.
           
                             Chemické složení vysokopecní strusky
                                         Složka                     % hmot.
                                   _____________________________
                                          SiO2                         39,12
                                          Al2O3                         0,99
                                          FeO                           0,24
                                          CaO                          43,31
                                          MgO                           6,52
                                          MnO                           0,67
                                          TiO2                            0,03
                                          Alkálie                        0,5
                                          S                                 0,63
                                  ______________________________
                                Chemické složení odprašků
  ________________________________________________________
           Složka             % hmot.                    Složka             % hmot.  
  _________________________________________________________
           Fe2O3               47,16                          TiO2              0,20
           FeO                    6,12                          S celk.           0,56
           MnO                  9,05                           Cr2O3            2,03
           MgO                  8,54                           Zn              0,2 – 3,5
           P2O5                   0,34                           Pb            0,05 – 0,7
           CaO                    4,16                           Na2O             0,80
           SiO2                    7,56                           K2O               0,96
           Al2O3                  1,90

         Vývoj technicky vhodných a také ekonomicky výhodných směsí je iniciován především potřebou uplatnění při útlumu hornictví pro vyplňování likvidovaných důlních prostor, ponejvíce jam. Zajištění trvale bezpečné likvidace jam má samozřejmě své ekologicky  příznivé dopady, neboť bezprostřední okolí pak může být rekonstruováno prakticky k dalšímu využití.

Žádné komentáře:

Okomentovat