Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zkušební směrnice anorganických příměsí do betonu

Č.           Zkouška                               Požadavky

1 ztráta žíháním
2 podíl zrna
3 volné vápno
4 podíl zrna
5 podíl zrna
6 sulfát ( ve formě
oxidu sírového
7 chlorid ( jako Cl)
8 objemová stálost                            vzdálenost (odstup) jehel
( DIN EN 196)
9 tuhnutí ( DIN 196)

10 pevnost malty podle 7. a 28 d
podle 90 d
11 MgO (oxid hořečnatý)

12 Alkalie ( Na2O)

13 Chemické složení                                     ………

       Zkušební parametry a požadavky


                                         Přehledovací směrnice
                             anorganických příměsí do betonu

Č.             Zkouška                                                Četnost zkoušek
                                                                  Vlastní kontrola     cizí kontrola

1         ztráta   žíháním
2         podíl zrna       0,04 mm                     denně                     1 x za  2 měsíce
3         volné vápno

4         podíl zrna       0,2 mm
5         podíl zrna       0,2 mm
6         sulfát ( ve formě oxidu    
           sírového)
7         chlorid ( jako Cl)                            1x týdně                  1 x za 2 měsíce
8         objemová stálost
           ( DIN EN 196)
9         tuhnutí ( DIN 196)
10       pevnost malty podle 7. a 28d
           podle 90 d

11 MgO ( oxid hořečnatý)
12 Alkalie ( Na2 O ekv.)               4 x ročně                2 x ročně
13 Chemické složení

        Průběžné vlastní i cizí sledování produktu ( výrobku )

Zkušební  směrnice  anorganických příměsí  do  betonu
                            Chemické  složení
                              Podíl zrn
                              Tuhnutí
                                  Objemová stálost
                                   Pevnost malty a betonu
                                   Karbonatizace
                                    Radioaktivita


                             Prvá zkouška produktu
                                  Polétavý popílek

Žádné komentáře:

Okomentovat