Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vznik stavebního odpadu lze podle původu rozdělit na :

1. Stavební odpad vznikající v komunální sféře
2. stavební odpad vznikající v průmyslové sféře
3. Produkce stavebních odpadů z pohledu hlášení původců odpadů

    V souladu s požadavky směrnic Evropského parlamentu a jejich implementací do právního systému ČR a v souladu s potřebami a možnostmi České republiky a její infrastruktury byly uvažovány nutné následující kroky:
1. Postupně zvyšovat využití stavebních a demoličních odpadů na minimálně 50 hmotnostních %  do konce roku 2005, resp. 75 hmotnostních % do konce roku 2012 z jejich celkové roční produkce.
2. Stanovit optimální podíl recyklovaného stavebního a demoličního odpadu z celkového množství vyprodukovaného stavebního a demoličního odpadu.
3. Identifikovat vhodné technologie a postupy pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
4. Navrhnout lokalizaci rozhodujících zařízení pro využití stavebních a demoličních odpadů .

    Využití odpadů jako druhotných surovin pro stavební účely lze aplikovat v následujících oborech:
- silniční a dopravní stavitelství
- pozemní stavitelství
- vodní stavby
- zakládání staveb
- zemní práce
Využití odpadů jako druhotných surovin ve výrobě stavebních hmot:
- maltoviny
- betony
- cementové směsi
- umělé lehké kamenivo
- cihlářské výrobky
- speciální stavební hmoty

Žádné komentáře:

Okomentovat